‘JouwZorg is
een radicale
cultuuromslag’


Nita van Veluw

Sociaal pedagoog en projectleider JSO

‘De tijdgeest is veranderd. We zeggen niet meer: hulpverleners weten het per se beter. En dat is ook niet zo. Uit onderzoek blijkt dat mensen zelf ook goed weten wat zij nodig hebben. JouwZorg past bij deze tijd waarin hulpverlener en jongere steeds dichter bij elkaar komen te staan.’

‘Als dan ineens de deuren van het slot gaan, moeten óók zij om’


Petje af voor Horizon

JouwZorg is een radicale cultuuromslag, die verandering vraagt van jongeren, de organisatie en professionals. Maar óók van de ouders. Want ook zij denken vaak: ‘de professional weet het allemaal, dus die lost het wel op’. En dan is er nog de jeugdbescherming, die de taak heeft om jongeren in veiligheid te brengen en te beschermen. Als dan ineens de deuren van het slot gaan, moeten óók zij om. Petje af voor Horizon dat ze deze ingrijpende verandering in de JeugdzorgPlus hebben bedacht en aangedurfd.’

De rol van JSO

‘Onze rol als procesbegeleider was om het proces aan te jagen, mensen wakker te schudden, bij elkaar te brengen en te inspireren. Ons perspectief was steeds: wat hebben jullie nodig om deze innovatieslag te kunnen maken? Stap voor stap kwam Horizon tot een concept waarvan ze met z’n allen dachten: ‘ja, zo willen we het gaan doen’.’

‘Wij hebben dat werkproces en het prototype ontworpen, geëvalueerd, geoptimaliseerd en wetenschappelijk onderbouwd. Als zij zeiden: ‘we willen zoveel mogelijk gezamenlijk besluiten nemen’, dan doken wij in de literatuur: ‘kunnen wij bewijzen dat dat inderdaad belangrijk is?’

Succesfactor

‘Dat zo’n experiment slaagt, heeft in de eerste plaats te maken met mensen die erin geloven en er voor gaan. Dat is echt de belangrijkste voorwaarde. Je hebt mensen nodig zoals Ellis, Sjoerd en Xenia, die door willen pakken, ook als er dingen misgaan. Een tweede hele belangrijke succesfactor is de steun van directie. Dat gebeurde gelukkig ook: ondanks alle drukte rond de verhuizingen bewogen directeur Bert en bestuurder Krijnie van Horizon telkens mee, door zo goed als dat kon te voorzien in wat er nodig was.’

‘Dat zo’n experiment slaagt, heeft in de eerste plaats te maken met mensen die erin geloven en er voor gaan’


Uitdaging voor de toekomst

‘Het idee van JouwZorg is dat de jongere zelf zijn of haar professional kan kiezen, óók als die hulp zich richt op domeinen als financiën, wonen of school. Daar moeten we aan blijven werken om dat brede aanbod te organiseren en goed te laten aansluiten bij het inkoopbeleid van gemeenten.’

Volgende artikel

Interview met Sophie de Valk