‘Je kunt jeugdzorg en onderwijs niet los van elkaar zien’


Jort van der Meulen

Directeur Ronduit Onderwijs Plus

Directeur Ronduit Onderwijs Plus Jort van der Meulen: ‘Door plezier en vertrouwen terug te brengen in de klas, stimuleren wij jongeren om weer te gaan geloven in het belang van onderwijs.’

Jeugdzorg en onderwijs horen bij elkaar

Jort: ‘Je kunt jeugdzorg en onderwijs niet los van elkaar zien. De JeugdzorgPlus wil jongeren zo goed mogelijk laten terugkeren in de samenleving. En wij als school bereiden leerlingen voor op de toekomst en op een rol in de maatschappij. In zekere zin hebben we hetzelfde doel.

Ik geloof er sterk in dat we elkaar kunnen versterken en daardoor de jongere nog beter kunnen helpen. Door goed samen te werken, kunnen we gebruik maken van elkaars exper­tise. Dat doen we door als lera­ren bij het ontbijt op de groep aanwezig te zijn. Omgekeerd zitten de pedagogisch medewer­kers erbij tijdens onze lessen. We leren van elkaars aanpak en dat viel ook de inspectie op: die complimenteerde ons met onze effectieve samenwerking.’

‘We leren van elkaars aanpak en dat viel ook de inspectie op: die complimenteerde ons met onze effectieve samenwerking’


JouwZorg past bij ons

‘Onze visie als school is dat de jongere zelf ‘eigenaar’ van zijn ontwikkelingsproces moet zijn. Ik kan een leerling nog zo coachen, hem of haar alles aanreiken, maar als hij/zij zelf niet inziet wat zijn/haar probleem is en waar diegene naar toe wil, dan komen we nergens.

Die filosofie past heel goed bij de princi­pes van JouwZorg die Horizon hanteert. Zij zeggen ook: een jongere moet uiteindelijk zélf ervaren dat en hoe het beter kan. Voor ons is vertrouwen daarin het sleutelwoord. De jon­geren die bij ons komen zijn het vertrouwen in het onderwijs vaak verloren. Ze hebben altijd te horen gekregen wat er niet goed ging. Wij leggen de nadruk op wat iemand wel kan en blijven vertrouwen uitspreken. Pas dan krijgt een jongere het plezier en vertrou­wen in school terug en raken ze weer echt gemotiveerd.’

‘Een jongere moet uiteindelijk zélf ervaren dat en hoe het beter kan’


Op je eigen school blijven

‘Wat voor ons als onderwijspartner nieuw is, is de relatief korte duur van de behandeling. Maar ook dat sluit goed aan bij waar wij als school al langer voor plei­ten: houd de verbinding met de eigen school in stand. Ik vind ook niet dat een gesloten machtiging per definitie betekent dat een jongere van school af moet. Wij hebben hier een meisje gehad dat gesloten zat maar dankzij de goede samenwerking tussen docenten na drie weken een deel van haar lesprogramma op haar eigen school kon hervatten.

Voor haar was school juist de plek waar het wel goed ging, waarom zou je dat willen afbreken? Wat voor signaal geef je dan af? Het gaat er juist om dat je een kind weer leert vertrouwen. Op ons en op zichzelf. Dat is de enige manier waarop we jongeren zo goed mogelijk kunnen begeleiden naar een terug­keer in de samenleving.’

Volgende artikel

Interview met Nita van Veluw