JouwZorg: ‘De klik tussen cliënt en hulpverlener is cruciaal’

‘Dít is niet waar we het voor doen’, dacht ik in 2017. In 2015 was de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg met veel tamtam overgeheveld van Rijk naar gemeenten. De jeugdzorg moest beter, korter en efficiënter. Maar twee jaar na invoering van de nieuwe wet zag ik van die beoogde veranderingen in ons werkveld weinig terug. Het was alsof we de bekostigingssystematiek hadden veranderd en daarna waren overgegaan tot de orde van de dag. Dat baarde me zorgen.


Ik vond dat we ook onszelf opnieuw tegen het licht moesten houden. We stelden ons de vraag: wat kunnen wij doen om het jeugdzorglandschap te verbeteren? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we jongeren en hun ouders beter begeleiden? In de antwoorden op die vragen viel één ding in het bijzonder op: het belang van de klik tussen cliënt en hulpverlener. Die bleek cruciaal. En daarom zijn we juist daar actief mee aan de slag gegaan.

‘iHUB gaf ons de mogelijkheid om JouwZorg te ontwikkelen’

Binnen ontwikkelplein iHUB werken we samen met ouders en kinderen aan nieuwe initiatieven voor de jeugdhulp en het onderwijs. Hier ben ik een pilot gestart waarbij we samen met ouders en jongeren, onderwijs- en zorgprofessionals, wetenschappers, jeugdbescherming, gemeenten en expertisecentrum JSO op zoek gingen naar een nieuwe aanpak. Een aanpak die de gesloten jeugdzorg menselijker maakt. Waarin niet het behandelaanbod of mogelijke risico’s het uitgangspunt vormen, maar de klik tussen jongeren, ouders en jeugdhulpverleners.


We concludeerden dat de regie over de behandeling bij jongeren en ouders zelf moet liggen. Dat zij gebaat zijn bij een gelijkwaardige verhouding met hun begeleiders. We zagen ook dat het effect het grootst is als kinderen kort, dichtbij huis en kleinschalig worden opgevangen. Zo ontwikkelden we onze nieuwe behandelmethode: ‘JouwZorg’.

‘JouwZorg geeft medewerkers energie en brengt ouders en kinderen dichter bij elkaar’

Het doet mij ongelofelijk goed om te zien dat JouwZorg in de praktijk werkt. We zien dat JouwZorg medewerkers energie geeft en jongeren en ouders weer dichter bij elkaar brengt. We zien dat jongeren en ouders veel meer gedreven zijn. En dat jongeren verwonderd zijn over het feit dat zij zelf mogen meebeslissen. Dat zíj echt zelf aan zet zijn. Maar ook ouders die enigszins verbaasd maar met plezier weer een rol durven en mogen oppakken binnen de behandeling.

Ik ben ervan overtuigd dat we met JouwZorg een aanpak voor JeugdzorgPlus hebben ontwikkeld die veel beter aansluit op de behoeften van ouders en jongeren. En daar ben ik ongelofelijk trots op.

Krijnie Schotel

Bestuurder Horizon Jeugdzorg en Onderwijs