‘Werken met JIM is een cultuuromslag die je samen moet dragen’


Els Bijman

Procesbegeleider Stichting JIM

‘Als procesbegeleider van Stichting JIM leer ik professionals wat het inhoudt om met Jouw Ingebrachte Mentor te werken. Voor hulpverleners is het soms wennen, maar ze zien wat JIM’s voor jongeren kunnen betekenen. De JIM geeft jongeren terug wat ze soms zijn verloren: het vertrouwen in hun eigen stem.’

‘Jongeren krijgen met de JIM het vertrouwen in hun eigen stem terug.’


Thuis blijven wonen

‘JIM is in eerste instantie bedacht en bedoeld om jongeren aan tafel te krijgen en ze een extra stem te geven in het behandelproces. We weten namelijk dat dat hun motivatie vergroot en hun behandeling ten goede komt.


Maar ons doel als Stichting JIM is óók dat met de inzet van JIM’s zoveel mogelijk kinderen thuis kunnen blijven wonen, of sneller naar huis kunnen. Want nergens op de wereld worden zoveel kinderen uit huis geplaatst als in Nederland. Een Arena vol. Dat moet toch anders kunnen?’

Vertrouwen als sleutelwoord

‘Een professional van Antonius vertelde mij dat een jongere na lang nadenken meerdere mensen kon noemen die hij genoeg vertrouwde om zijn JIM te kunnen zijn. Terwijl hij eigenlijk dacht dat hij niemand meer vertrouwde. Dat zijn verhalen waar ik kippenvel van krijg. Onze jongeren zijn vaak zo destructief en boos op de wereld, maar alleen al het besef dat er mensen zijn die je vertrouwt, kan zo helend zijn.’

Misschien is onze verantwoordelijkheid als hulpver­leners ook wel te groot geworden. Wij zijn maar zo tijdelijk, terwijl het eigen netwerk in principe een leven lang bij iemand blijft. Maar: dan moet je dat netwerk wél bij de behandeling betrekken. Dán krijg je de jongere aan zet. Die voelt zich serieuzer genomen en daarmee neemt ook het vertrouwen in de hulpverleners toe.’

Je moet het samen doen

Vanuit Stichtingt JIM geven wij veel trainingen aan professio­nals. Het is heel belangrijk dat niet alleen zij zelf leren werken met de JIM, maar dat de hele organisatie achter deze omslag in denken staat. En daarnaast ook de gemeente en de regio. Werken met JIM’s is een cultuuromslag die je als professional niet in je eentje kunt dra­gen: je moet er samen voor durven gaan. Daarom vind ik het mooi om te zien dat er steeds meer organisaties zijn die met JIM willen werken en dat het concept steeds breder gedragen wordt. Daar ben ik natuurlijk trots op.’

‘Steeds meer organisaties willen met JIM werken, daar ben ik natuurlijk trots op’


Jouw Ingebrachte Mentor = JIM

’JIM’ betekent ‘Jouw Ingebrachte Mentor’. Een JIM is een soort vertrouwenspersoon die de jongere meehelpt en ondersteunt in zijn of haar traject. Het kan een vriend zijn, een tante of een buurvrouw, zolang het maar niet een geliefde is of een gezinslid dat onder hetzelfde dak woont. Een jongere kiest zijn JIM zelf. De enige voor­waarden zijn dat hij of zij volwassen is en dat de ouders van de jongere met de keuze instemmen.’

Volgende artikel

Interview met Yalisa en Daan