Een terugblik op het afgelopen jaar


Ellis ter Beek

Strategisch Adviseur Innovatie en Ontwikkeling Horizon

Strategisch adviseur Innovatie en Ontwikkeling Ellis Ter Beek: ‘Antonius heeft een turbulent jaar achter de rug. We zijn er nog niet. Maar ik ben trots op wat we in een jaar tijd hebben bereikt.’

Lastige start

‘Het begin was ingewikkeld. Niet alleen waren wij als orga­nisatie nieuw in de regio; we brachten ook nog eens een nieuwe methodiek mee: JouwZorg. Voor onze samenwer­kingspartners was dat wennen. Ik vind dat we ons onvol­doende hebben gerealiseerd hoe anders onze werkwijze is. We hadden daarover ook vooraf meer het gesprek moeten aangaan. Nu moeten we open staan voor kritiek zonder onze kernwaarden en uitgangspunten te verliezen. Dat is voor ons een leermoment.’

Wennen aan een andere manier van werken

‘De kern van JouwZorg is dat we in gezamenlijkheid beslis­singen nemen: samen met de jongere en de ouders. Wij wil­len niet vanuit dwang behandelen omdat we simpelweg weten dat het effect van de behandeling dan minder groot is. Pas als gezinsleden zelf leren verwoor­den wat zij nodig hebben, voelen zij het vertrouwen en de motivatie om écht iets te veranderen. Maar ik begrijp heel goed dat die den­komslag weerstand oplevert. Jeugdbe­schermers zijn soms gewend om te moeten bepalen wat de inhoud van een behandeling wordt. Maar zo werken wij niet. En dan moeten ze ook nog eens rekening houden met een JIM, die de jongere nota bene zélf kiest. Wij weten inmiddels dat het werkt, maar dat is natuurlijk een denkomslag die tijd nodig heeft.’

‘We moeten open staan voor kritiek zonder onze kernwaarden en uitgangspunten te verliezen. Dat is voor ons een leermoment’


Dilemma: veiligheid versus vertrouwen

‘Ik ben heel blij met de locatie die we hebben gevonden. Antonius heeft een vriendelijke uitstraling en ligt midden in de natuur. Dat past bij JouwZorg: we willen jongeren letterlijk en figuurlijk meer de ruimte geven. Ook weer vanuit onze overtuiging dat je jongeren beter het vertrouwen kunt geven dan ze met strenge straffen van alles te verbieden.


Maar natuurlijk zijn dat soms voor ons ook lastige dilemma’s. Als een jongere aangeeft dat hij het nodig heeft om even een stukje te lopen als hij boos is, mag dat dan zomaar? Enerzijds wil je te allen tijde voorkomen dat iemand écht wegloopt en niet meer terugkomt. Anderzijds vind ik het eigenlijk een heel gezonde manier om met boosheid om te gaan. Een zorgvul­dige risico-inschatting is essentieel. Dan moet je dat vertrouwen ook durven geven.’

‘De kern van JouwZorg is dat we in gezamenlijkheid beslissingen nemen.’


Trots op onze professionals

‘Ik ben ontzettend trots op onze professionals. Wat zij ondanks alle tegenslagen en pittige uitdagin­gen voor elkaar hebben gekregen, vind ik een groot applaus waard. Ik kijk ook met trots naar de ‘verwenavonden’ die onze gezinscoaches hebben bedacht om ouders meer te betrekken. Een nieuw pareltje in de JouwZorg-methode. En ten slotte ben ik er heel blij mee dat onze medewerkers eigenlijk allemaal zeggen: het voelt goed hoe wij het doen. Ons werk doet ertoe. De veer­kracht die zij hebben laten zien om het goede te doen voor jongeren, vind ik prachtig. Dat is waar ons werk uiteindelijk om gaat.’

Volgende artikel

Interview met Els Bijman